Angstig voor de tandarts

Staat het zweet in uw handen als u weer een afspraak moet maken? Ligt u trillend in de tandartsstoel? Dan bent u niet de enige, want tweeëneenhalf miljoen Nederlanders delen uw angst. Een bezoek aan de tandarts stemt bijna niemand vrolijk, integendeel. Ongeveer tachtig procent van de bevolking ervaart in de behandelstoel enige mate van angst. Maar liefst 800.000 mensen consulteren jarenlang geen tandarts met alle gevolgen van dien.

Wij hebben een ruime ervaring met mensen die angstig zijn en daardoor zelfs jaren niet bij een tandarts zijn geweest. Het doet ons enorm veel plezier wanneer wij iemand over deze angst heen kunnen helpen en doen daar dan ook veel moeite voor.

Plan van aanpak;

Eerste afspraak:

De eerste afspraak bestaat alleen maar uit een gesprek, kijken en eventueel foto’s maken. Wij trekken veel meer tijd voor u uit dan gebruikelijk is, zodat u uw angsten kenbaar kunt maken en u al uw vragen aan ons kunt stellen op u gemak. Wij trachten geduldig uw vragen te beantwoorden en u zo veel mogelijk gerust te stellen. Van te voren leggen we alles goed uit, zodat u weet wat er gaat gebeuren. We laten u alle instrumenten zien en leggen uit waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Na het onderzoek bespreken wij wat er gedaan moet worden en overleggen wij met elkaar op welke wijze dat het beste zou kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met uw wensen.

 

Tweede en eventuele vervolg afspraken:

Wanneer wij starten met de behandeling vertellen we precies wat wij gaan doen en hoe lang het duurt. Wij laten u meekijken met een spiegeltje (of juist niet!). Wij stoppen met de behandeling zodra u uw hand opsteekt. Als afleiding kunt u ook van ons een Ipod krijgen om muziek te luisteren of een andere oplossingen aandragen waardoor uw angstgevoelens afnemen. Als u wenst kunt u ook om een verdoving vragen. Ook de wijze van verdoven zullen wij u uitleggen. Onze ervaring is dat de angst na twee bezoeken aanzienlijk is afgenomen en soms zelfs verdwenen. De drempel om de volgende keer weer te komen is vervolgens veel lager.

 

Verdoving en kalmering:

Veel behandelingen kunnen soms als pijnlijk ervaren worden. Wij zullen dan in de meeste gevallen eerst voorstellen om te verdoven. De verdoving bestaat uit een klein prikje, waarna u meestal geen pijn meer voelt. Als de verdoving eenmaal werkt, voelt uw wang of lip vaak dik aan en heeft u het gevoel dat u moeilijker kunt praten. Dit gevoel verdwijnt weer nadat de verdoving is uitgewerkt, meestal één of enkele uren na de behandeling. De plek van de verdoving kunnen we iets minder gevoelig maken met een zalfje of een spray.

 

Wij kunnen ook een kalmerend medicijn voorschrijven. Dit wordt premedicatie genoemd. Niet alleen merkt u veel minder van de behandeling, maar u herinnert zich er achteraf ook minder van. Dit medicijn schrijven we voor als we tot behandelen overgaan deze moet u echter wel van te voren innemen.

Heeft u dan nog vragen hierover, maak dan een afspraak met een van onze specialisten en laat u hierover verder informeren.