Klacht

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt in dat geval gebruik maken van het onderstaande klachtenformulier. Alleen dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, dan horen wij dit graag van u.

Plan van aanpak:
1. Praten met uw behandelaar

Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u om hierover in gesprek te gaan met uw behandelaar. Vaak lost dit al veel op. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de behandelaar is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de behandelaar krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.

2. Schriftelijke klacht indienen

Als de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de praktijkcoördinator. De praktijkcoördinator beoordeelt het dossier, verzamelt alle relevante informatie en bekijkt deze in verhouding tot uw informatie. De praktijkcoördinator kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Indien nodig zullen wij (een) (externe) deskundige(n) raadplegen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke, gemotiveerde, inhoudelijke reactie. Mocht er vertraging zijn ontstaan (b.v. door de complexiteit van het dossier), dan wordt u hierover schriftelijk en met vermelding van de reden van de vertraging geïnformeerd.

Klachtenformulier:

Met onderstaand formulier kunt u uw klacht aangeven over de zorg- of dienstverlening van uw tandarts, mondhygiëniste of medewerker bij de praktijkmanager.
Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Gebruik de onderstaande formulier om u in te schrijven bij één van onze praktijken.
 
* verplichte velden

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Klachtomschrijvingcaptcha