Inschrijven als nieuwe patiënt

Bij welke vestiging wenst u zich in te schrijven als nieuwe patiënt:
Vestiging:
Tandartsencentrum Ouder Amstel
Vestiging:
Tandartsencentrum Kostverlorenhof

 

HUISREGELS

Hartelijk welkom bij Tandartsencentrum Ouder Amstel & Kostverlorenhof. Binnen onze paktijken hanteren de onderstaande huisregels. Zo zorgen we samen met u voor een professionele en plezierige praktijkomgeving.

 

HET EERSTE BEZOEK

Bij een eerste bezoek aan onze praktijk verzoeken wij u de toegestuurde intakelijst en gezondheidsverklaring ingevuld mee te nemen. Tevens ontvangen wij, indien van toepassing, de pas van uw verzekering.

Van de gegevens en röntgenfoto’s van uw vorige tandarts nemen wij graag kennis. Laat deze bescheiden naar ons opsturen voor uw eerste bezoek aan onze praktijk. vanzelfsprekend worden deze gegevens door ons bewaard volgens de wettelijke bepalingen.

Tijdens het eerste onderzoek screenen wij u medisch en parodontologisch (DPSI-score). Het mondonderzoek wordt uitgevoerd en daarna zullen de bevindingen met u worden besproken.

 

WERKWIJZE

 • Periodiek mondonderzoek is belangrijk om uw gebit gezond te houden. Over het algemeen adviseren wij kinderen én volwassenen om twee keer per jaar een periodiek preventief onderzoek uit te laten voeren.  Op basis van de diagnose van de mondgezondheid en in overleg met u kan deze frequentie individueel verhoogd of verlaagd worden.
 • Verder bespreken we of de mondhygiënist kan helpen om uw mondgezondheid en/of mondhygiëne te verbeteren. Zo zorgen we samen voor een stralend én gezond gebit. Uw leven lang.
 • Voorafgaand aan de geplande behandeling(en) kunt u om een begroting vragen.
 • Voor vragen over de eventuele vergoeding van bepaalde verrichtingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Daarnaast maken wij gebruik van de software Pien om voor u een inschatting te maken van het deel van de kosten dat voor uw eigen rekening zal zijn.

 

AFSPRSKEN

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Dit betekent dat wij een strakke planning hanteren en dat ons hele team de behandeling heeft voorbereid en volledig voor u klaarstaat bij aanvang van uw afspraak. Wij verzoeken u om alleen in geval van uiterste noodzaak een afspraak te annuleren. Bij het maken van een afspraak stemt u automatisch in met onze  annuleringsvoorwaarden.

 • Als een afspraak niet kan doorgaan, kunt u deze 2 werkdagen van te voren annuleren. Dit kunt u op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. Het weekend en feestdagen worden hierbij niet meegerekend.
 • Voor afspraken die om welke reden dan ookniet worden nagekomen of korter dan 2 werkdagen van te voren worden geannuleerd,  moeten wij helaas kosten voor de gereserveerde tijd in rekening brengen: per tijdseenheid van 10 minuten € 10. Deze “verzuim-tarief” is een coulance tarief en staan niet in verhouding met de werkelijke kosten.
 • Indien u aan ons uw mailadres heeft doorgegeven, ontvangt u na het maken van de afspraak een geautomatiseerde bevestiging per mail en in de week voorafgaand aan uw afspraak nogmaals een geautomatiseerde afspraakherinnering per mail
 • Het niet ontvangen van een afspraakherinnering per mail betekent niet dat uw afspraak geen doorgang vindt; neemt u bij twijfel contact met ons op.

 

JUSITE GEGEVENS

 • Geef wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnumer(s), e-mailadres en/of verzekeringsgegevens zo snel mogelijk aan ons door.
 • Tandartsencentrum Ouder Amstel & Kostverlorenhof is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

 

 NOTA’S

Om onze aandacht volledig op u als patiënt te kunnen richten, hebben wij het versturen en innen van onze nota's uitbesteed aan Famed. U ontvangt daarom onze nota’s via Famed. 

 • Uw nota wordt eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.
 • Wij verzoeken u nadrukkelijk eventuele adreswijzigingen aan ons of aan Famed door te geven. Hiermee voorkomt u onnodige innings- en/of incassokosten.
 • Houdt u rekening met de betalingstermijn van 30 dagen. Na 30 dagen volgt een eerste herinnering, 14 dagen later volgt de tweede herinnering, waarbij verhogingskosten in rekening  worden gebracht.
 • Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met Famed via 0900-0885 (uw gebruikelijke belkosten) of via notavanfamed.nl