Hygiëne in Tandartsencentrum

In onze praktijken staan wij borg voor kwalitatief hoogwaardige tandheelkunde. U bent bij ons niet alleen in goede handen maar ook in veilige handen, door het gebruik van gezondheidsvragenlijsten en het meest up-to-date hygiëne- en behandelprotocollen door NMT (Nederlandse Maatschapij tot bevordering der Tandeheelkunde) die strikt worden nageleefd. 
 
Hieronder treft u de wettelijke voorwaarden aan, waaraan onze praktijken voldoen.
 
 • Wij staan onvoorwaardelijk ingeschreven bij de overheid (BIG-registratie) .
 • Wij leven de Gedragsregels en (praktijk)richtlijnen voor tandartsen na.
 • Wij besteden minimaal 240 uur in vijf jaar aan het bestuderen van (wetenschappelijke) vakliteratuur.
 • Wij  volgen bij- en nascholing en voeren vakinhoudelijk overleg met collega’s zo vaak als het nodig is met een minimaal van 2 maal per jaar.
 • Wij hebben een klachtenregeling via de website en de NMT die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector.
 • Wij werken volgens de leveringsvoorwaarden van onze beroepsmaatschappij NMT.
 • Wij werken volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 • Wij voldoen aan de WIP-richtlijn infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk
 • Wij werken volgens de wettelijke milieurichtlijnen voor tandartspraktijken.
 • Wij voldoen aan de wet- en regelgeving van de kernenergiewet.
 • Wij voldoen aan de praktijkrichtlijn Spoedgevallendienst.

en natuurlijk veel meer, als u hierover vragen hebt, dan vernemen wij die graag van u.
 
Tevens beschikken wij over moderne behandel kamers. Na elke behandeling van een patiënt wordt het vuile instrumentarium en boren op de tray naar de sterilisatie ruimte gebracht, waar eerst de sterilisatie assistente de tray sorteert op wegwerp en op te reinigen materialen/instrumenten. Na het schoon trillen en afspoelen worden de instrumenten verpakt en gesteriliseerd in een vacuüm autoclaaf, ook de boren, hand- en hoekstukken gaan na afspoelen in een apparaat waar ze gewassen, gesmeerd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden. Daarna worden ze opgeborgen in tray kasten. Verder wordt er alleen gebruik gemaakt van wegwerp materialen die na elke behandeling of controle worden weggegooid.

Ook het water wat gebruikt wordt tijdens het boren, of waar u mee spoelt is gedesinfecteerd d.m.v. desinfectie vloeistof en/of ultraviolet licht. Wij werken altijd volgens de tandheelkundige hygiëne eisen en protocollen.

Mocht u hierover meer willen weten, staan wij u graag te woord.