Huisregels

Het eerste bezoek  

Bij een eerste bezoek aan onze praktijk verzoeken wij u de gezondheidsverklaring  in te vullen.  Tevens ontvangen wij, indien van toepassing, de gegevens en röntgenfoto’s van uw vorige tandarts. Tijdens het eerste bezoek wordt het mondonderzoek uitgevoerd en zullen de bevindingen met u worden besproken.

Werkwijze

Periodiek mondonderzoek is belangrijk om uw gebit gezond te houden. Over het algemeen adviseren wij kinderen én volwassenen om twee keer per jaar een periodiek preventief onderzoek uit te laten voeren. Op basis van de diagnose van de mondgezondheid en in overleg met u kan deze frequentie individueel verhoogd of verlaagd worden.

 • Verder bespreken we of de mondhygiënist kan helpen om uw mondgezondheid en/of mondhygiëne te verbeteren. Zo zorgen we samen voor een stralend én gezond gebit.
 • Voorafgaand aan de geplande behandeling(en) kunt u om een begroting vragen.
 • Voor vragen over de eventuele vergoeding van bepaalde verrichtingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Daarnaast maken wij gebruik van de software Pien om voor u een inschatting te maken van het deel van de kosten dat voor uw eigen rekening zal zijn.

Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Dit betekent dat wij een strakke planning hanteren en dat ons hele team de behandeling heeft voorbereid en volledig voor u klaarstaat bij aanvang van uw afspraak. Wij verzoeken u om alleen in geval van uiterste noodzaak een afspraak te annuleren. Bij het maken van een afspraak stemt u automatisch in met onze  annuleringsvoorwaarden.

 • Als een afspraak niet kan doorgaan, kunt u deze 2 werkdagen van te voren annuleren. Dit kunt u op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. Het weekend en feestdagen worden hierbij niet meegerekend.
 • Voor afspraken die om welke reden dan ookniet worden nagekomen of korter dan 2 werkdagen van te voren worden geannuleerd,  moeten wij helaas  kosten voor de gereserveerde tijd in rekening brengen: per tijdseenheid van 10 minuten € 10. Deze “verzuim-tarief” is een coulance tarief en staan niet in verhouding met de werkelijke kosten.
 • Indien u aan ons uw mailadres heeft doorgegeven, ontvangt u na het maken van de afspraak een geautomatiseerde bevestiging per mail en in de week voorafgaand aan uw afspraak nogmaals een geautomatiseerde afspraakherinnering per mail.
 • Het niet ontvangen van een afspraakherinnering per mail betekent niet dat uw afspraak geen doorgang vindt; neemt u bij twijfel contact met ons op.

Juiste gegevens

 • Geef wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnumer(s), e-mailadres en/of verzekeringsgegevens zo snel mogelijk aan ons door.
 • Tandartsencentrum Ouder Amstel & Kostverlorenhof is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen

 Nota’s

U ontvangt uw rekening van Infomedics

Om onze aandacht volledig op u als patiënt te kunnen richten, hebben wij het versturen en innen van onze nota’s uitbesteed aan Infomedics. U ontvangt daarom onze nota’s via Infomedics.

 • Uw nota wordt eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.
 • Wij verzoeken u nadrukkelijk eventuele adreswijzigingen aan ons of aan Infomedics door te geven. Hiermee voorkomt u onnodige innings- en/of incassokosten.
 • Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Na 30 dagen volgt een eerste herinnering, 14 dagen later volgt de tweede herinnering, waarbij verhogingskosten in rekening  worden gebracht.
 • Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics via telefoonnummer 036-20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).