Intake

Intake

De intake is bedoeld als wederzijdse kennismaking; om een prettige samenwerking te kunnen hebben, is het van groot belang dat er wederzijds vertrouwen is.

Ook zal op de intake uw gebitssituatie in kaart gebracht worden; in feite zal er een uitgebreid periodieke preventief onderzoek plaatsvinden:

  • Na een korte kennismaking zullen wij proberen samen met u te bepalen wat uw hulpvraag is; wat is de reden dat u onze praktijk bezoekt en wat zijn uw wensen?
  • Vervolgens komen er een aantal medische en tandheelkundige vragen aan de orde die van belang kunnen zijn voor toekomstige behandelingen
  • Dan zal er een korte toelichting gegeven worden op onze praktijk en onze manier van werken
  • Hierna volgt er een mondonderzoek en worden indien nodig aanvullende röntgenfoto’s gemaakt om uw gebitssituatie te beoordelen en de benodigde gegevens te verzamelen
  • Als laatste wordt in overleg met u een individueel behandelplan opgesteld; vaak zal dit al tijdens de intake kunnen plaatsvinden, maar onze ervaring is dat in sommige gevallen zowel u als wij enige tijd nodig hebben om de informatie die over en weer gegeven is te verwerken; in dat geval wordt er een aparte afspraak ingepland of wordt dit gecombineerd met de eerste behandelafspraak.

Kosten

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf weet waar u aan toe bent; daarom zullen wij er altijd naar streven u op voorhand te informeren over de kosten die u kunt verwachten.

Naar aanleiding van uw intake kunnen maximaal de volgende prestatiecodes aan u berekend worden:

  • C28 – Uitgebreid onderzoek 
  • C22 – Anamnese (alleen van toepassing als er uitgebreid gesproken wordt over uw medicatie en/of als overleg met uw behandelend arts nodig is)
  • X10 – Maken en beoordelen kleine röntgenfoto (indien van toepassing)
  • X21 – Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto (indien van toepassing)

Om vooraf zekerheid te hebben over de vergoeding van bovenstaande prestatiecodes vanuit uw zorgverzekering, adviseren wij voor uzelf vooraf te overleggen met uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen tot 18 jaar worden genoemde kosten voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.